KRONISK SYGDOM

Mange mennesker lider af en kronisk sygdom, uden nødvendigvis at føle sig syge.
Definition på en kronisk sygdom er:

 • Sygdommen/lidelsen er vedvarende
 • Den kan få blivende følger ved manglende/utilstrækkelig behandling
 • Den kræver en langvarig behandling og/eller en særlig rehabiliteringsindsats

 
Hvis man har en kronisk sygdom er er det derfor vigtigt, at man kommer til jævnlige kontroller for sikre sig optimal behandling af sygdommen. Afhængig af hvilken sygdom skal man komme 1-4 gange om året til kontrol. Typisk vil man komme til årlig kontrol hos lægen og løbende kontroller hos sygeplejerke. I forbindelse med årskontrollen må man påberegne to besøg, da læge-årskontrollen som oftest vil kræve svar på blodprøver eller andre undersøgelser, som sygeplejersken har foretaget forinden. I enkelte tilfælde vil svar på årskontrollen også foregå hos sygeplejersken.

Hvis du følges hos speciallæge eller i speciallægeambulatorium behøver du ikke også komme til kontrol hos os. I det tilfælde er det heller ikke os, der skal forny recepter, men den læge/klinik, der har behandlingsansvaret.
 
Eksempler på sygdomme som kræver jævnlig lægekontrol - også selvom man føler sig velbehandlet:

 • Diabetes
 • Forhøjet blodtryk
 • Hjerteflimmer eller andre hjertesygdomme (herunder hjertesvigt)
 • Forhøjet kolesterol
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • Astma
 • Depression (hvis du er i behandling med antidepressiv medicin)
 • For højt- eller for lavt stofskifte
 • Knogleskørhed
 • Kroniske smerter i bevægeapparatet (hvis du behandles fast med stærk smertestillende medicin)