Sygdommen COVID-19 som skyldes CORONAVIRUS:

 

Opdateret d. 25/5-20:

COVID-19 er en meget smitsom sygdom, som har spredt sig til hele verden i løbet 2020. Smitten er i Danmark kommet under kontrol ved hjælp af fysisk afstand og ekstra hygiejne samt en intensiv-strategi. 

Hos Lægerne Søborg Torv tager vi alle forholdsregler for at undgå COVID-19 smitte. Vi bruger værnemidler, når det er nødvendigt og har indført ekstra hygiejniske tiltag. Derudover begrænser vi antallet af patienter, som samtidig opholder sig i klinikken. Vi telefonvisiterer alle patienter, så ingen med symptomer på COVID-19 møder op. Du kan derfor trygt møde op i klinikken, hvis du har en aftale om andre problemstillinger.


COVID-19 symptomer:

 • COVID-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær. Man kan også miste lugte- og/eller smagssansen. Mange vil kun få milde symptomer, som ikke kræver lægebehandling. 

 • Nogle får atypiske symptomer som f.eks. svær hovedpine eller diare

 • De fleste får symptomer 4-7 dage efter har væretat have været udsat for smitte, men hos nogle kan der gå op til 14 dage.

 • COVID-19 kan smitte fra ca. 2 døgn før man udvikler symptomer. Nogle udvikler aldrig symptomer, selvom de er smittede. 
   

Sådan skal du forholde dig, hvis du har symptomer på COVID-19:

 • Kontakt lægen, hvis du ønsker at blive testet og/eller vurderet af en læge (du skal henvises til test på hospitalet og ikke i "de hvide telte", hvis du har symptomer)

 • Book tid til podning på http://www.coronaprover.dk, du skal bruge dit NemID

 • Isoler dig, inklusiv fra din familie, indtil 48 timer efter symptomophør (også selvom testen er negativ, da den kan være falsk negativ)

 • Hvis testen er positiv, skal du tage kontakt til dine nære kontakter, som også skal testes. Se nedenfor. Hvis ikke du har mulighed for at isolere dig i eget hjem, kan du få hjælp til at blive isoleret et andet sted.
   

Sådan skal du forholde dig, hvis du har været i tæt kontakt med en COVID-19 smittet:

Definition af tæt kontakt:

 • En person, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus

 • En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist ny coronavirus

 • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist ny coronavirus

 • En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.

 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Opfylder du et af disse kriterier, skal du henvende dig til lægen for at blive henvist til podning efter nedenstående retningslinier. Podningerne bookes på http://www.coronaprover.dk:

 • 1. test foretages samme dag eller snarest muligt efter, at personen er blevet identificeret som nær kontakt. Der skal dog mindst være gået 4 dage fra man blev udsat for mulig smitte (dag 0)

 • 2. test foretages to dage efter 1. test uanset om der er kommet svar på første test

o Ved 1. test på dag 4 foretages ny test dag 6, som udføres uanset om der er kommet svar på første test fra dag 4

o Ved 1. test på dag 5 foretages ny test dag 7, som udføres uanset om der er kommet svar på første test fra dag 5

o Ved 1. test på 6. dag og frem foretages ikke yderligere test

I de tilfælde hvor der har været løbende eksponering og eksponeringstidspunktet derfor ikke kan fastsættes foretages 1. test hurtigst muligt og anden test 2 dage senere.

Hvis der er gået mere end 14 dage siden sidste mulige smitteeksponering henvises den pågældende ikke til test, men opfordres til at tage kontakt til egen læge ved udvikling af symptomer.

Patienten skal isolere sig indtil svar på første test, selvom han/hun ikke har symptomer. Hvis den er negativ, kan han/hun herefter færdes frit. Er den positiv, skal han/hun isolere sig til 7 dage efter den positive test, også selvom han/hun ikke har symptomer. 
 

FØLG DE NYESTE INFORMATIONER OG RETNINGSLINIER HER: 

http://www.coronasmitte.dk

ELLER RING TIL CORONA-HOTLINE PÅ TELEFON: 

7020 0233